Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ngồi canh… buồn quá làm thơ

ngồi canh… buồn quá làm thơ

mạ đau bây ơi ngủ cả ngày thấy tội
thứ bảy chủ nhật rồi tơi tả buồn rơi
tau canh như canh của hồi trấn núi
nay lính qua thời rồi giữ mạ ngậm ngùi thôi ./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 22, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: