Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

niệm nước

niệm nước
thả thơ.  vi tía nghìn trùng

vật vờ linh giống
bánh bột trắng xóa tang đồ
[anh vẫn làm thơ]
lải nhải một giọng điệu
lèng èng cuộc phôi sinh
đố em con cá nở ra gì
khi người ta bôi thuỷ triều đỏ lên vi vảy
tội nghiệp loài thuỷ tộc bị mang danh ngụy ngư
[lúc này anh cứ bị ám ảnh hoài chuyện tôm cá]
và anh biết anh nở ra một lần
chiếc bong bóng nước
mùa thuỷ tai

vẫn chuyện cá mú
 nước đâu tắc nghẽn giữa bồn
            mẹ ơi cá mú làm răng chết chìm

chỉ là có hồi mình ký bút hiệu Hà Tĩnh quê choa *
đi mô cũng nhớ về
vậy mà những cuộc di cư [hùng vĩ] đã lần hồi bứng anh mất gốc
bây giờ chỉ biết mình [duy] là người Việt nam
nước huệ nước hà nước sài gốc gác mô cũng rứa
chỉ thấy tội.  và tội
cho rường mối đảo nghịch luân thường
người táng mạng dưới biển cá chết trên bờ
và bầy thú nhởn nhơ vọc lội

hoàng xuân sơn
4 tháng 5/2016

*Quê Choa – Nguyễn Quang Lập

Advertisements

May 23, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: