Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bạn học cùng thành phố

bạn học cùng thành phố

thằng nào cũng quát miệng ra
quê nhà hiện ở ngã ba quê người
lúc mười bảy mười tám thôi
bây giờ tóc đã bùi ngùi muối tiêu
thằng nào cũng nói ít nhiều
thằng nào cũng có đôi điều phung ra
cuối tháng năm đường gần xa
thằng lưu lạc thằng chạy ra đụng rầm
quê nhà bao nỗi chia phân… ./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 28, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: