Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chiều ngồi quán tha phương

chiều ngồi quán tha phương

thằng Anh què, thằng Huỳnh Hương, thằng Mùi Lê
từ Nam Tiểu Học rồi về Phan Chu Trinh
bốn mốt năm nửa đời mình
quát miệng mà hót ơi tình, tình tang
chiều ngồi quán tha phương đang
nghe mảnh đời ráp cứ rền rền kêu./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 28, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: