Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ngu

ngu

ngứa thêm một mảng da lừa
ngu ơi            phận tớ
đừng chừa tao ra
đi mô?
trì.  kéo        nại hà
nước chết trôi phận
đất khề khà.  dư
sau-rượu-là-đám-hỏa-mù
mà con mắt
đã tàn thu
mấy đời

không trắng thì đen

nắng lên to.  nắng lo
tên
bị quên mất
giữa miếu đền phất phơ
trắng răng sao được mày.  bò
cái thời mã tấu
vẫn lò cò
chen
quân hàm.  với củ súng đen

Võ Định Hình
18 thàng 5/2016

Advertisements

June 2, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: