Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thánh chiến trong ngày

thánh chiến trong ngày

thờ ơ

thở trên
thở duới
đàng nào
sông lôi ra cạn
tào lao biển về
chim mù trắng xóa hòn đê
cá ung thư vảy
mọp mê dưới lườn
người. mà-người-thì
bươn bươn
rặn ca thúng mũng
muối. đường phất phơ
bây giờ bán cái đò đưa
cho phường chủ lực
gom. lùa
vịt đi
hiệu ứng cánh bướm

hắn rặn banh như rặn đẻ
rặn ngôn như rặn sắt đồng
[ mến chào đồng chí giăng mặc
guầng bốc-xơ hiệu cơ rô chuồn bích ]
úm bà là tràng thiên ruột kết
tạo thành một chuỗi chiến thắng
hồ điệp liên chi
cho đến lúc tóm cổ
chú gà đồng
đường trường xa

viết một câu chú lên hóa đơn
rồi chui tọt vào thực phẩm
an toàn an toàn
[ ma-dzê inh duyết nàm ma dzế bợ tàu phù ]
mùa cây trái phập phồng
đảnh lễ vu sơn
Sử Mặc
tháng 5,6/2016

Advertisements

June 3, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: