Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thở chụ

thở chụ

Trở nghề: làm thợ cũng vui
Mười năm làm chủ bùi ngùi chia xa
Chào Thụy Điển, chào IKEA
Hai tuần, thứ sáu, tà tà… lãnh lương

Đầu hai thứ tóc còn bươn!

Hi-Yên
6/2016

Advertisements

June 26, 2016 - Posted by | * Uncategorized

1 Comment »

  1. Thôi kệ Hiệp ơi, rồi cũng sẽ qua một cung đường.

    Comment by Phí Vũ | June 30, 2016 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: