Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

nháynháy

nháynháy

nháynháy con mắt điêu linh
nháynháy khoảng trống
vô hình
vô tâm
nháy râm
là cái ăn
nằm
một mình âm thiếu
hai mình hợp âm
dương. như cung lên vút
tên
nháynháy tàn cuộc
miếu đền dở dang
nháynháy
cụ bị lầm than
miếng môi vạ vật
đùng đoàng lưu linh
nháynháy là nháy
rất
tình

hoàng xuân sơn
17 fév. 2005

Advertisements

August 19, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: