Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

NGH ĨA HI SINH

NGH ĨA HI SINH

Có Người sinh ra
Tâm hồn thánh thiện
Cả đời hi sinh, không kể thân mình,
cho niềm tin, lẽ phải, dân sinh,
cho người cùng khổ
đang sống uất nghẹn giữa búa đen, liềm đỏ
giữa những khẩu hiệu rền vang: độc lập, tự do, hạnh phúc
và một đống mỹ từ rỗng tuếch!

Có Người sinh ra
Tinh thần bất khuất
Trước bạo lực không hề cúi phục
Mạ lỵ, ngục tù, bịt được miệng Người đâu
Lòng yêu nước, thương dân trước vẫn như sau
dẫu chịu bao phen hành hạ.
Dũng khí Người trước vành móng ngựa
Thân thẳng như tre, giọng rền như sấm:
Đòi dân chủ, hỏi dân quyền
Thách thức đảng nô, đối đầu đảng cấm
Cả phiên toà trò hề lúng túng
Đảng viên run sợ, giật mình trước công lý, niềm tin.

Có Người sinh ra
Như Chúa hiện hình
Gánh mọi khổ đau vào thân xác
Cho loài người được sống
Những năm dài biệt giam, tù ngục
càng sáng chói lương tri
Tinh thần Người không sợ hãi, kiên trì
Như Chúa ngàn xưa thân treo thập giá!

Cha Nguyễn Văn Lý. Cha Nguyễn Văn Lý.
Tấm gương soi Đạo Vào Đời
Sáng ngời, cao cả
của dòng máu Việt anh hùng
Vì nước, vì dân, vì lòng yêu thương lăn xả
Chấp nhận mọi hiểm nguy
Đương đầu cùng bạo lực
Bằng ý chí niềm tin, tay không tấc sắt
Dõng dạc lời truyền hịch:
Tuyên Ngôn Dân Chủ Tự Do (*)
Vang rền bốn bể!

Cha Nguyễn Văn Lý. Cha Nguyễn Văn Lý.
Đất nước còn đây. Dân tộc còn đây.
Đang sa vào vũng lầy
Bởi bọn ác quan hung hiểm
Bán linh hồn cho quỷ dữ
Đầy đoạ lương dân
Vơ vét đầy bao, đầy túi, đầy phần
Bán nốt giang sơn gấm vóc
Bao ngàn năm tổ tiên ta gầy dựng
Và đổ máu xương gìn giữ
từng tấc núi, gang sông
Tiếng gọi cuả Người như tiếng cuả tiền nhân
Vọng về từ huyền sử
Kêu cháu con
Hãy đứng bật lên đuổi bọn tham tàn
Đòi lại quyền làm người, quyền sống
Và đừng quên: Giữ vững lấy giang san!

Cha Nguyễn Văn Lý. Cha Nguyễn Văn Lý
Hi sinh cuả Người đứng bên trên tù tội,
Gông cùm, trấn áp, xà lim.
Hi sinh cuả Người làm bạo quyền sợ hãi
Đoạ đày, cùm mọt triền miên.
Hi sinh cuả Người làm sáng rực niềm tin
Công Bằng, Bác Ái. Tự Do và Lẽ Phải
Cho nước Việt ta muôn đời sống mãi
Toàn vẹn, vinh quang!
Nghìn đời bất diệt!
Lý Nhân Bản
3/2009

(*) Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006

Advertisements

August 27, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: