Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chưa mùa thu

chưa mùa thu

núi đồi lượn tới chao lui
lôi xe kéo cộ chỗ ngồi đu đưa
lên xe đò chuyến mười ba
núp theo mười bảy là ngà suối tiên
khè một hơi chục cữ liền
rồi cười như một gã điên đang cười
tới lạnh se vẫn nực đời
xe đi chật chội giam người thặng dư
hoàng xuân sơn
23/8/14

Advertisements

September 11, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: