Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tặng phan ni tấn thủng thỉnh bỏ rượu

tặng phan ni tấn thủng thỉnh bỏ rượu

rượu mà có bóng. dzậy sao!
búng lên thăm thẳm
xuống trào tâm thơ
một hư hù dọa một dù
trăm thiên chung sự
một lù bóng ma
men nào chẳng sợ người ta
rượu nào chẳng hẹn ta bà thế nhân
rượu cuồng ôm bóng
lần khân
thức nhau. tàn cuộc. lần phần
bóng
trôi

hoàng xuân sơn
7 óc to 2016

 

Advertisements

October 19, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: