Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Chiều một mình qua… Hải Vân

Chiều một mình qua… Hải Vân

Tặng mi Anh què và bạn bè cũ PCT Đà Nẵng

Chiều một mình qua… Hải Vân
Để nghe hồn lạc về gần quê hương
Để nghe nhung nhớ vấn vương
Của bè bạn cũ thân thương thưở nào
Để chừng đời giấc chiêm bao
Giật mình tỉnh giấc lệ trào bên mi
Hải Vân gió vẫn rù rì
Góc trời ta vẫn thầm thì “quê hương”

Từ Đà Thành
(10/22/16)

Advertisements

October 23, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: