Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

hỏi trăng

hỏi trăng

hỏi trăng có muốn xuống trần
ta mượn một bữa ân cần trao em
này sính lễ để tình quên
hay tình nhớ đó vô biên một điều

anh khác thiên hạ em yêu
bài thơ dạo nọ ít nhiều muốn thưa
đưa em về, về dưới mưa… ./.

Nguyễn Nam An

Advertisements

October 27, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: