Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Vịnh Bạn Bè

Vịnh Bạn Bè

Kim cổ nhân gian chuyện Bạn Bè
Cuộc đời Bè Bạn lắm nhiêu khê
Bạn như mây trắng bay trời rộng
Bè tựa ruồi xanh đậu chén chè
Chè sạch chén không ruồi cũng biến
Trời mưa bão táp mây đều che
Khi vui Bè quyện buồn Bè vắng
Bạn vẫn thủy chung lúc quặt què!

Từ Đà Thành
(10/30/16)

Advertisements

November 1, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: