Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thơ Hi Yên

Mẹ già như trái mù u
Rớt lăn rớt lóc còn ru mấy ngày
Mẹ già như trái chín cây
Lắc lư như ngọn đèn cầy giữa khuya

Mẹ già. Con cũng sang muà tóc sương.

Hi-Yên

Advertisements

November 20, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: