Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Nhật Nguyễn – Chị về đâu tận louisiana

Chị về đâu tận louisiana
Mười lăm năm không gặp từ hôm ấy
Em đón chị ở phi trường
Chị đi qua đi qua mà em
thì dáo dác
Chắc em tưởng chị ở kia
Cô gái má thắm môi hồng đang liếc về phía em
cười nụ nhỏ
( chắc nhịp tim em đang đập lung tung )
đi qua năm lần bảy lượt  mới nhận người quen
Em chở chị loanh quanh lòng vòng phố xá
Em nói không đâu bằng Cali
Không đâu bằng .. là thiệt
Là Cali của một Sài gòn thương nhớ lắm
Đường phố , nhà cửa , bạn bè , bà con , hàng xóm ..
Là Cali..
Nơi em đã thuộc về …

Nhật Nguyễn

Advertisements

November 24, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: