Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

một ngày bất chợt

một ngày bất chợt

nói đi em ở Torrance
anh chạy xe lạc mấy lần đường xa
đường xa giữa tháng đông mà
bàn tay ấm, đường cứ xa, anh cầu… ./.

Nguyễn Nam An

Advertisements

November 29, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: