Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Tình cờ tìm ra Nguyễn Minh Chính Đại Đội 92, Tiểu Đoàn 9 Dù

Tình cờ tìm ra Nguyễn Minh Chính Đại Đội 92, Tiểu Đoàn 9 Dù

Bốn mươi năm nghe lại mày
Này Nguyễn Minh Chính của ngày 92
Hỏi giờ còn mất những ai
Thời tác chiến nọ rồi dài dài đây
Bốn mươi năm lật bàn tay
Như hôm qua thấy những ngày dù bung./.

Nguyễn Nam An

January 12, 2018 - Posted by | * Uncategorized

6 Comments »

 1. An ơi. Lại vực Quyên sống lại rồi há?

  Comment by Hxs | January 13, 2018 | Reply

  • Từ từ anh 🙂

   Comment by nguyennaman | January 13, 2018 | Reply

   • Nhảy Dù, cố gắng !

    Comment by HXS | January 14, 2018 | Reply

    • Cám ơn anh Sơn. An

     Comment by nguyennaman | January 16, 2018 | Reply

     • Có cần tiếp hơi không?

      Comment by HXS | January 16, 2018 | Reply

      • Đang chờ anh Sơn 🙂

       Comment by nguyennaman | January 16, 2018 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: