Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chiều mưa một mình

chiều mưa một mình

biết mà mỏng mỏng một ly
cũng là uống đó nhiều khi đỡ buồn
đến đây coi bộ cùng đường
và coi bộ không bình thường đó đây

biết mà mỏng mỏng đưa cay
và đưa say bởi chiều nay một mình./.

Nguyễn Nam An

 

March 10, 2018 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment

sáng nghe đích thân ung thư dí

sáng nghe đích thân ung thư dí

bây giờ đích thân nằm bệnh viện
như tạm rời vùng mổ ung thư
mẹ kiếp [ ung thư như Việt cộng ]
đi đâu chúng nó cũng mò theo

Tết nhứt một ngày không mấy khác
tin buồn như vậy cứ theo xuân
mẹ năm con khỉ đời sống khỉ
con gì cũng vậy thấp cao cùng

mẹ tôi ị xong tay đầy c.
gọi đó tưng bừng thứ bảy nay
tôi thằng anh lớn thân nằm chốt
em út chạy đâu tháng năm này

tôi sống một ngày không mấy khác
ra vùng kinh tế mới nơi đây
không biết đời quanh thay tới tấp
trước mẹ già bệnh sau mồ côi

sáng nghe đích thân ung thư dí
chiều về nhìn mẹ đó ngây ngô
thằng lính năm xưa còn tiếng thở
dầu biết giờ sống với bơ vơ ./.

nguyễn nam an

March 10, 2018 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment