Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Đã không còn gì phố xa khi đứng
Lạ lùng khuông mặt mới căng da
Đáng lẻ má hồng giờ thêm cờ đỏ
Đỏ ngập cả đường đỏ máu câu ca
Đỏ lởi tuyên truyền trên bích chương láo khoét
Độc lập tự do rồi như cả nước muốn đi…
Kể cả chúng nó những thằng trong đảng./.

Nguyễn Nam An

April 29, 2019 - Posted by | * Uncategorized

1 Comment »

  1. Thay loi muon noi. Cam on bac Nam An

    Comment by Co may | May 4, 2019 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: