Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Mother’s Day

Mother’s Day
[ Má té nằm liệt giưởng hơn năm rưỡi]

Ước mơ con ngày lễ này
Mẹ đi được! Ra tủ lạnh đầy… kiếm bia
Kiếm được con biết mẹ chia
Chai của mẹ, chai nữa kìa, của con
Cho một lũ lúc xưa còn
Nay dăm ba đứa héo hon đợi hoài ./.

Nguyễn Nam An

May 6, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment

Kẻ đứng bên lề

Kẻ đứng bên lề

Nhớ buổi tàn canh ngày về lại
Quê nhà nay khác hẳn năm xưa
Đứng trước nhà mình sao thấy lạ
Tưởng chừng ủ dột một đời mưa

Cảnh trí, ngôn từ nay đổi khác
Thảnh phố bấy giờ đã tiếm danh
Tên những con đường theo đổi chác
Anh hùng đâu thấy ở sử xanh

Có đâu ta được xưng tên tuổi
Thứ lớp đời thường, phó thường dân
Chỉ đứng bên lề trong cuộc sống
Chẳng nơi trú ngụ, giấy tùy thân

Từ đó về sau đi hay đứng
Ở giửa chính đường, không có ta
Ta biết phận mình thân không vững
Cột đèn còn muốn bỏ đi xa

Đất nước nhiều năm nay trở lại
Đời khác bây giờ tựa bổng dưng
Năm xưa vắng khách lề phải, trái
Có chỗ cho ta tạm nghỉ dừng

Giờ đây trên, dưới, đường chen lấn
Xe cộ chiếm lề chung với dân
Ta đứng ở đâu trong cuộc sống
Lòng đường đâu phải chỗ dung thân

Mai mốt có khi về chốn cũ
Chỗ nào cho phép đứng yên thân.

HOÀI ZIANG DUY

May 6, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment