Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Nghe học trò gọi tiếng Cô

Nghe học trò gọi tiếng Cô
(chuyện kể)

Đi với vợ, nghe học trò gọi tiếng Cô
Thật may phước ở đây vùng đất mới
Còn nghe được khác chi tuồng tích cổ
Đã từ lâu ngẫm lại cũng ấm lòng

Đứng bên nầy ngăn cách bên sông
Tình nghĩa đổi thay từ ngày mất nước
Sông ở đây không là sông ruộng nước
Màu phèn chua đã rửa sạch năm cùng

Ta với em dù cùng mẫu số chung
Đâu có đứng dạy một ngày một buổi
Nhưng ta cũng chức Thầy cùng tuổi
Lính ngày xưa cũng thưa thốt ông Thầy

Em đứng lớp bảng đen áo trắng
Dạy học trò theo sách giáo khoa
Ta đánh trận tùy cơn giặc giả
Trời cũng cho khúc khải hoàn ca

Nên bây giờ nghe lại tiếng Cô
Kèm theo một tiếng Thầy mát dạ
Cũ ngày qua nhưng giờ không lạ
Đem lại gần nhân nghĩa không xa

HOÀI ZIANG DUY

May 16, 2019 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: