Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

lạc chợ trôi sông

lạc chợ trôi sông

những ngày lạc chợ trôi sông
nửa đêm thức giấc ta nằm ngó ta
cõi trong chữ nghĩa ta bà
đùa chi để khổ phận ta và người ./.

nguyễn nam an

June 18, 2019 Posted by | * Uncategorized | Leave a comment