Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

L ẻ l o i

L ẻ  l o i

Khi tình yêu đã mất
Dù héo hon đợi chờ
Không bao giờ trở lại

Khi nụ tình đã héo
Ngậm ngùi ta thương ta
Lẻ loi đời còn dỡ

Tình yêu ta chẳng có
Niềm vui như nỗi buồn
Ở đâu cũng chỉ ta.

Duy An

April 16, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

Saigon mưa đầu mùa

Saigon mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa bay bay
Trời mù mù rồi nắng
Đọc một truyện thiền ngắn
Nhè nhẹ mà thấm sâu

Saigonmua
Như mưa đầu mùa ngắn
Thấm tâm hơn mưa dầm
Sông Chuyên

April 15, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

tiếng ca đó về đâu

tiếng ca đó về đâu *

tiếng ca đó không về đâu nữa cả
nhạn là đà chưa quy ẩn mà nay
đi về… hát [ hả - thù lao quá đã! ]
ráng hét lên con mẹ rượt om xòm ./.

cựu học trò
* Tên một bài hát

April 15, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

vẽ thử chơi

thuở đi học, đói, bày đặt trò viết lách
gửi bài thi mong kiếm chút tiền còm
ngày nhận giải vờ luôn thôi kệ giải
thế rồi là năm tháng cứ lai rai
viết như là lai rai nhậu
thơ buồn vui là nơi tôi ở đậu
những lần tuột dù đứng dậy lại đi
như hôm này tưởng quỵ lại phi phi
như ngựa dầu là dê tuổi thật ./.

cựu học trò

April 12, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

bè di tản ngược

lúc bé tôi bắt cắc kè
nó chui vào bụi đổi màu lè xanh
bây giờ vài kẻ nhìn quanh
chui cửa hậu cũng đỏ xanh cắc kè
thằng cha con mẹ một bè ./.

cựu học trò

April 12, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

buồn buồn

buồn rồi thua sạch nên chê
miếng cơm mai nấu để về chiều ăn
hai mẹ con sống âm thầm
mẹ lúc tỉnh lúc [mần răng đây Trời!]
mẹ ngủ rồi con còn ngồi
thấy cần phải sống đây thời mẹ đang… ./.

nguyễn nam an

April 12, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

cựu học trò

đứa nào chẳng cựu-học-trò
nhỏ to gì cũng đã qua một thời
một thời ngồi đó mà vui
lớp mấy chục đứa bùi ngùi tính ra
thằng sửa tuổi mẹ mặt già
thằng lính tráng thằng có cha xưa là
việt cọng ăn cơm quốc gia
ngày mất thành phố lòi ra đuôi là
[là gì con mẹ nhận đi!]

cựu học trò

April 12, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

nón

một mai chân bước qua cầu
đời dư nón [cối] chụp đầu nhau chơi
những trò nén đá xong rồi
hoan hô đả đảo đến hồi đi mua

nón!

cựu học trò

April 12, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

chuyện dâu bể chuyện bể dâu

lúc đó nghe hát ừ thì
đây đói khách tìm đường đi trở về
nhìn đời thay đổi mà ghê
trong dâu bể lại lắm bề bể dâu./.

cựu học trò

April 12, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

em đâu rồi

Em đâu rồi
[Tặng em nào cũng được :-) ]

đâu rồi trăng của ta ơi!
mà nghe lạnh buốt một thời con tim
mơ trăng ta thức đi tìm
em đâu rồi hỡi trăng miền cô thôn

Phi Vũ

April 12, 2014 Posted by | * Thơ | Leave a comment

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.