Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Nhỏ

 photo Nhatnhoa1.jpg
Nh  
khi tình cờ cùng nhỏ
chung chuyến buýt mỗi chiều
ngày của tôi lặng lẽ
chợt dậy niềm thân yêu.
 
khi nắm bàn tay nhỏ
(ôi bàn tay lụa mềm)
dường như lòng tôi đã
rối nghìn sợi tơ êm.
 
khi cúi hôn vai nhỏ
tim hát ngực tôi trầm
những lời tình vô nghĩa
bỗng trở thành hư âm.
 
khi chia xa với nhỏ
không, nhỏ sớm xa đời
đặt nhánh hồng lên mộ
tôi khóc gọi nhỏ ơi!
Nguyễn Văn Ngọc
(10/85)

 


October 12, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: